Prilikom obrađivanja nastavne  jedinice „Umjetnost i vjerovanja u prapovijesti“ učenici petih razreda  učili su o špiljskom slikarstvu i proučavali crteže koji su pronađeni u špiljama (Altamira i Lascaux)  te analizirali prve umjetničke izričaje. Na računalnoj prezentaciji bilo je navedeno nekoliko mogućih ideja za izradu samostalnih radova. Učenici su dobili zadatak da sebe zamisle u ulozi pračovjeka te osmisle i izrade jedan crtež. Učenici su bili veoma kreativni, a radovi su vrlo zanimljivi i postavljeni su na razredni pano. Neke od radova možete i pogledati u galeriji.

Budući da su se petaši pokazali kao pravi mali kreativci u prošlom zadataku, u sklopu nastavne jedinice „Najstarija pisma“ morali su napisati svoje ime na hijeroglifima ili na klinastom pismu na glinenoj pločici. Učenici su ponovo izradili odlične uratke! Pogledajte i njihovu mini izložbu u galeriji.

Bravo petaši!