O suradnji naše škole s školama hrvatskoga jezika i kulture diljem svijeta koju je pokrenula profesorica Alemka Miklić možete pročitati na stranicama Glasa Hrvatske.