Učenici 3.b su tehnikom kaširanja prekrili stare kišobrane, temperama ih oslikali, kolažem, temperom i folijom izradili su licitarska srca i dodali ih na kišobrane. Time su načinili prepoznatljive suvenire grada Zagreba.