Pogledajte film o Japanu koji je nastao u sklopu izvannastavne aktivnosti Mladi etnolozi.