Izvannastavne aktivnosti u našoj se školi planiraju prema zanimanju učenika, sklonostima učitelja te prema potrebama škole, a na raspolaganju je čak 33 različitih izvannastavnih aktivnosti.

Učenici se za njih opredjeljuju slobodno i dobrovoljno. Svakom učitelju je pružena sloboda kreiranja odgojno-obrazovnog rada izvannastavnih aktivnosti kako bi potaknuli učenike za rad izvan redovite nastave.

Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom ili mogu biti interdisciplinarne. Načini i metode realizacije su radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkoga, samo-istraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada , terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne aktivnosti imaju veliku ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivoga ponašanja, a vrlo su poticajne za samostalno-istraživačko učenje te  poticanje kreativnosti učenika.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U RAZREDNOJ NASTAVI:

 1. Dramska grupa
 2. Plesna grupa
 3. Mali planinari
 4. Etno grupa
 5. Izviđači
 6. Mali keramičari
 7. Crveni križ
 8. Mali ekolozi
 9. Mali programeri
 10. Mali zbor

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U PREDMETNOJ NASTAVI

 1. Estetsko uređenje škole
 2. Orkestar
 3. Novinarsko-literarna družina
 4. Likovna grupa
 5. Filmska družina
 6. Suradnja s iseljenicima
 7. Prva pomoć
 8. Vjeronaučna grupa
 9. Povijesna grupa
 10. Geografska grupa
 11. Mladi etnolozi
 12. Matematička enigmatika
 13. Mladi čuvari prirode
 14. Programeri
 15. Deutsche Spielothek
 16. Deutsch-Klub
 17. Medijska grupa – školska TV
 18. 3D modeliranje
 19. Rukomet
 20. eTwinning
 21. Spretne ruke
 22. Mali programeri
 23. Veliki zbor