Izvannastavne aktivnosti u našoj se školi planiraju prema zanimanju učenika, sklonostima učitelja te prema potrebama škole, a na raspolaganju je čak 31 različita izvannastavna aktivnost.

Učenici se za njih opredjeljuju slobodno i dobrovoljno. Svakom učitelju je pružena sloboda kreiranja odgojno-obrazovnog rada izvannastavnih aktivnosti kako bi potaknuli učenike za rad izvan redovite nastave.

Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom ili mogu biti interdisciplinarne. Načini i metode realizacije su radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkoga, samo-istraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada , terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne aktivnosti imaju veliku ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivoga ponašanja, a vrlo su poticajne za samostalno-istraživačko učenje te  poticanje kreativnosti učenika.

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U RAZREDNOJ NASTAVI:

 1. Dramsko-recitatorska grupa
 2. Osjećaji i ja (Mindfulness)
 3. Etno-eko grupa
 4. Izviđači
 5. Mali keramičari
 6. Crveni križ
 7. Mali kreativci
 8. Mali programeri
 9. Spretne ruke

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U PREDMETNOJ NASTAVI

 1. Estetsko uređenje škole
 2. Orkestar
 3. Novinarsko-literarna družina
 4. Likovna grupa
 5. Filmska družina
 6. Suradnja s iseljenicima
 7. Prva pomoć
 8. Vjeronaučna grupa
 9. Povijesna grupa
 10. Geografska grupa
 11. Mladi etnolozi
 12. Matematička enigmatika
 13. Mladi čuvari prirode
 14. Programeri
 15. Deutsche unter uns
 16. Deutsch-Klub
 17. Medijska grupa – školska TV
 18. 3D modeliranje
 19. Odbojka
 20. eTwinning
 21. Prometna grupa
 22. Zbor