19. ožujka 1818. god. u Grabovnici pokraj Pitomače, u pravoslavnoj obitelji, kao sin vojnog dočasnika, rođen je Petar Preradović, poznati hrvatski pjesnik. Nakon očeve smrti skrb o njemu preuzima vojna uprava, tako da i on nastavlja očevim stopama, studirajući vojnu akademiju, najprije u Bjelovaru, a potom i u Bečkom Novom Mjestu.

Kako mu je za uspješnu vojnu karijeru kao pravoslavcu onemogućeno vojno napredovanje, za vrijeme školovanja prelazi na katoličanstvo. Susreti s domoljubima onoga vremena, napose s Ivanom Kukuljevićem Sakcinskim, ostavit će na njega velikoga traga, tako da se okreće materinskom jeziku i isticanju hrvatske kulturne i jezične baštine, s izrazitim domoljubnim naglascima. U tom su smislu posebno poznate njegove pjesme “Pozdrav domovini”, “Rodu o jeziku” i “Jezik roda moga”, ali i mnoge druge. Naime, itekako je bio svjestan da se zatiranjem jezika, zatire i nacionalna svijest, kao i obrnuto: njegovanjem jezika jača se domoljublje. U tom se smislu mogu istaknut njegovi snažni stihovi iz pjesme Rodu o jeziku, gdje pjeva:

Ljubi si ga, rode, iznad svega,

U njem živi, umiraj za njega!

Iako je bio pravoslavac, osjećao je snažnu pripadnost hrvatskom narodu, a ljubav prema materinskom jeziku u njega se naročito usjekla i iz razloga jer je kao vojni časnik, službujući na raznim mjestima diljem Europe, gotovo cijeli svoj život izbivao izvan domovine.

Njegove su pjesme uglavnom budnice, preko kojih je želio pobudi nacionalni ponos, ali je pisao i ljubavne i druge pjesme. Nažalost, imao je životnih tragedija (umrli su mu žena i djeca, a ni novi brak nije baš bio previše sretan), što je ostavilo traga na njegovo pjesništvo ljubavne tematike, koje je uglavnom obilježeno sjetom i osamljenošću. U tom smislu može se posebno spomenuti njegova vrlo poznata uglazbljena pjesma Miruj, miruj, srce moje.

Umro je 18. kolovoza 1872. god. u austrijskom mjestu Fahrafeldu, a pokopan u Beču. Slijedeći želju mladih hrvatskih domoljuba, njegovo je tijelo 11. srpnja 1879. god. ekshumirano i tri dana poslije sahranjeno u arkade na Mirogoju.