Vijeće učenika

Svaki razred bira predstavnika u Vijeće učenika. Predstavnici ravnatelju i pedagoginji škole postavljaju pitanja ili iznose prijedloge u ime svog razreda. Ustrojava se od predstavnika učenika svakog razrednog odjela. Sastaje se nekoliko puta godišnje (prema potrebi) i raspravlja o pitanjima važnim za život i rad u školi